Vi hjälper företag, individer och organisationer att uppnå sina mål.

Med vår långa erfarenhet av utveckling från olika branscher har vi på Jaconsult AB
möjlighet att hjälpa dig att hitta ett upplägg som passar just dig.

Vi arbetar fram mål och delmål i samarbete med er och gör dem lätta att stämma av. På så sätt vet vi hela tiden att vi är på rätt väg.

Vi stöttar enskilda chefer och ledningsgrupper och även under en tid verka som chef i väntan på att rekrytering eller de planerade förändringarna är genomförda.

Utredningar innebär i vårt arbete att man skaffar sig det bästa möjliga beslutsunderlaget. Det kan röra sig om allt ifrån nya etableringar, samhällsplanering till personliga relationer eller konflikter.

Vi leder, driver och genomför projekt åt er.

Processledning för oss är att hålla samman och driva på ett uppdrag där flera aktörer är inblandade i syfte att komma överens om ett gemensamt mål.